100 soru-cevap ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerden gelen önemli konuları soru-cevap tarzında paylaştı. Sizler için derledik.
100 soru-cevap ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi

1. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni tanıyabilir miyiz?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2009 yılında VASEV (Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı) tarafından kurulmuştur. Bünyesinde 10 Fakülte, 2 Yüksekokul, 3 Enstitü (16 Yüksek Lisans, 2 Doktora programı) bulundurmaktadır.

“Sağlıktan kazandığımı, sağlığa harcamalıyım.” ilkesiyle yola çıkan Kurucumuz ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Azmi OFLUOĞLU, şimdi “Varlığımı eğitim ve öğretime harcamalıyım.” düşüncesindedir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, kurulduğu yıldan bugüne dinamik yapısını hiç yitirmeden, medeniyetimizin icadı olan vakıf kültürüne ve anlayışına sımsıkı bağlı kalarak, kalibreyi ve kaliteyi esas alan bir üniversite olmanın sorumluluğunu her daim taşıyarak güçlü, donanımlı, özgüvenli bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemizin Misyonu; Dünyadaki gelişmeler gözetilerek; özellikle sağlık alanında akademik ve teknolojik olarak ülkemizde çağdaş uygarlık düzeyini aşacak, araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmaya yönelik ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitimli iş gücünün hazırlanmasında kendine özel bir görev üstlenmiş bulunmaktadır. Üniversitemizde, bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, temel bilimler ve bilişim konularında çok iyi donatılmış, araştırıcı, yaratıcı ve üretken insanlar yetiştirilmesi hedeflenerek, toplum eğitiminde vazgeçilmez olan sürekli eğitim, araştırma ve gelişim temel ilke olarak benimsenmiştir.

Üniversitemizin Vizyonu; Sahip olduğu nitelikli akademisyenler vasıtasıyla özel ve devlet kurumları ile iş birliği içinde, başta sağlık ve tıbbi bilimler olmak üzere tüm disiplinlerde küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştiren ve yayınları ile alanındaki akademik çalışmalara yön verebilen bir üniversite, her tür bilimsel etkinlikte aranan bir mükemmeliyet merkezi ve araştırma-geliştirme kurumu olmaktır.

2. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin farkı nedir?

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU’nun da ifade ettiği gibi “Üniversiteler değer üreten, ürettiği değeri evrenselleştiren, bilimi insanlığın sorunları için seferber eden kurumlardır. Üniversite yeniliğin merkezidir. İnsanlığın çözülememiş sorunlarının çözüm yeridir. Üniversite bilginin üretildiği, üretilen bilginin bilince dönüştüğü yerdir. Üniversite, ülkesinin tüm değerlerini kıymetlendiren, toplumla bağını güçlü kılan, insanıyla, toprağıyla, kültürüyle hemhâl olan değerler merkezidir.”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi seçkin akademik kadrosu ve kariyer odaklı eğitim anlayışıyla başta ülkemiz olmak üzere dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim görmüş, dersler vermiş, eserler yayımlamış, üniversitelerin çeşitli alanlarında başarılı çalışmalarıyla kendilerini kanıtlamış; alanlarında deneyimli, uzman akademik kadroya sahiptir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, bu bağlamda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olmakla birlikte disiplinlerarası bir dayanışmayla hareket eden bir akademik anlayışa sahiptir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bilime değer veren sağlıkçılar, eczacılar, doğaya, dünyaya ve geleceğe değer veren mimarlar, mühendisler, adalet dağıtan hukukçular, sanata ve kültüre değer veren sanatçılar, ekonomiye ve dünyaya yön verecek siyasetçiler, ekonomistler, kamu ve özel kuruluşların yönetici adayları, medyaya, pazarlamaya yön verecek iletişimciler, farkındalık düzeyi yüksek, eleştirel ve analitik düşünebilen ve yaratıcı fikirler üretebilen bilim adamları yetiştirme amacındadır..

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi; düşünen, araştıran, sorgulayan hem kendisine hem de ülkemize katkılarda bulunacak bilim insanı ve meslek sahipleri yetiştirmektedir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri, içinde yaşadıkları toplumumuzun olduğu kadar bir küresel sorunların çözümünde de üstün nitelikte hizmet verecek, bilimsel araştırmalarıyla yarınlara ışık tutacak şekilde eğitilir.

Güçlü ve Deneyimli Akademik Kadro

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde; akademik ve sektörel deneyime sahip, konularında uzmanlaşmış, % 66’sı tam zamanlı %33’ü kısmi zamanlı olmak üzere toplam 550 akademik personel görev yapmakta olup 270  Öğretim Üyesi (89 Profesör, 17  Doçent, 164 Yardımcı Doçent), 192 Öğretim Görevlisi ve 63 Araştırma Görevlisi ve 25 Okutman ile  eğitim-öğretim vermektedir. Akademik kadromuz, her dönem yeni açılan bölümlerimiz ve yeni katılımlar ile güçlendirilmektedir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi; yüksek donanımlı akademisyenleri ile araştıran, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenmeyi bir yaşam felsefesi olarak benimsemiş kaliteli bir eğitim anlayışını ilke edinmiştir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi; çağdaş, bilimsel ve en ileri teknolojileri kullanarak kaliteli ve nitelikli eğitimin öncülerinden biri olmayı hedeflemiştir.

3. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yerleşkeleri nerelerdedir? Yerleşkeleri ziyaret edebilir miyim?

Kültürlerin buluşma noktası olmasının yanı sıra tarihi ile birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış olan metropol şehir İstanbul’da 5 kampüsümüz bulunmaktadır.

1- Zeytinburnu Topkapı’da Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi,

2- Beyoğlu Halıcıoğlu’nda Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi,

3- Gaziosmanpaşa’da Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi,

4- Taksim’de Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleşkesi,

5- Şirinevler’de Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi.

Olmak üzere 5 yerleşkesi bulunmakta olup ayrıca Zeytinburnu Topkapı’daki Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’ne yeni mekânlar kazandırılmaya çalışılmaktadır. Üniversitemiz “Halkla İlişkiler” birimiyle iletişime geçerek istediğiniz zaman yerleşkelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

4. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin kampüs, laboratuvar, atölye ve sosyal olanakları nelerdir?

-Zeytinburnu Topkapı’da Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi,

Üniversitenin Cevizlibağ’da yer alan Topkapı Dr. Azmi OFLUOĞLU Merkez Kampüsünde birçok olanak bir arada sunulmaktadır. Tüm fakültelerimizin kullanımında olan temel eğitim laboratuvarları, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma ve Uygulama Mutfağı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, Hemşirelik Bölümü Beceri Laboratuvarı, MAC Bilgisayar Laboratuvarları, Fantom Laboratuvarı, Simültane Tercüme Laboratuvarı, Mahkeme Salonu dersliği, Televizyon ve Radyo Stüdyoları, Fotoğraf Stüdyosu, Dans Salonu, Şan Salonu, atölye, Mimarlık Atölyesi, İç Mimarlık Atölyesi, Sahne Sanatları Sınıfı, Sahne Sanatları Çalışma Odası, Diş Hekimliği Preklinik ve Fantom Laboratuvarı, Temel Bilimler Laboratuvarları 1-2, Bilgisayar Laboratuvarı, Temel Bilimler Laboratuvarı 4, Temel Bilimler Laboratuvarı 3, Simultane Hasta Laboratuvarı, Simültane Tercümanlık, SHMYO Beceri Laboratuvarı, Eczacılık Fakültesi Laboratuvarı, Egzersiz Fizyoterapi Laboratuvarı, Anatomi Laboratuvarı, Tıbbi Beceri Laboratuvarı, Biyomedikal Laboratuvarı, Elektrik Elektronik Laboratuvarı, İlk Yardım Odası, Optisyenlik Laboratuvarı, Kök Hücre Laboratuvarı şeklinde sıralanabilir.

Ayrıca Üniversitemizde konferans salonu, kütüphane, yemekhane, kafeteryalar, oyun salonu, revir ve mescit bulunmaktadır. Araştırma ve geliştirme laboratuvarlarımızda, deneyimli akademisyenlerimiz eşliğinde öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası projelerini ve kişisel gelişimlerini destelemek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.


-Zeytinburnu Topkapı’da Dr. Azmi Ofluoğlu Ek Yerleşkesi,

Toplam 11.000 m² kapalı alana sahip yeni binamız, çok çeşitli fonksiyon alanlarıyla, gelecek yılın eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmeye hazırlanıyor… 

Büyük artış kaydeden öğrenci kapasitesiyle, her geçen dönem büyüyen gelişen Üniversitemiz, bilimsel altyapısını güçlendirmeye devam ederken, fiziki şartlarının gelişimini de sürdürüyor…


-Gaziosmanpaşa’da Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi,

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi ile afiliye anlaşması mevcuttur. Bu nedenle Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik ders ve eğitimleri, 3. sınıftan itibaren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılmaktadır. Tüp Bebek Ünitesi, Kan Transfüzyon Merkezi, Teröpatik Aferez Ünitesi, Radyoloji Ünitesi, Endoskopi Ünitesi, Diyaliz Merkezi, Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi, Pediatrik Kemik İliği Nakil Merkezi, Pediatrik Kalp Damar ve Cerrahisi Merkezi, Laboratuvar, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Patoloji Laboratuvarı, Anjiografi Laboratuvarı, Genetik Laboratuvarı, Organ Nakli Merkezi bu ünitemizde yer alan eğitim ortamlarından bazılarıdır.


-Beyoğlu Halıcıoğlu’nda Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi,

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin, Halıcıoğlu’nda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bulunmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, son 3 yıl eğitimlerini bu yerleşkede sürdürmektedir. Çağın gereklerine cevap verebilmek amacıyla hızlı bir gelişim gösteren, en son teknolojik özelliklere sahip araç gereçlerle donatılan üniversitemizin kampüslerinde birçok araştırma merkeziyle eğitim-öğretime devam edilmektedir.


-Taksim’de Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleşkesi,

Taksim metrosuna ve diğer toplu taşıma ulaşım ağlarına 5 dakika yürüme mesafesinde olan Taksim Yerleşkesi, uzun yıllardır sanata ev sahipliği yapan Beyoğlu’nda Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini ağırlayacak.

Yerleşke dâhilinde Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri için sahne, dans salonu ve derslikler, Grafik Tasarım Bölümü için ise bilgisayar laboratuvarı, fotoğraf stüdyosu ve çizim odaları oluşturuluyor.

Yeni dönemde kapılarını açacak olan Taksim Yerleşkesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesini tüm bu çalışmalarıyla ve vizyonu ile Türkiye’nin sanat okulu yapmaya hazırlanıyor.


-Şirinevlerde Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi

Metrobüs ve Metro güzergahına 5 dakika yürüme mesafesinde olan Şirinevler Yerleşkesi, Meslek Yüksekokulu öğrencilerini ağırlayacak.

Yerleşke dâhilinde Program öğrencileri için laboratuvarlar ve derslikler oluşturuluyor.

Yeni dönemde kapılarını açacak olan Şirinevler Yerleşkesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ‘nun tüm bu çalışmalarıyla ve vizyonu ile büyümeye devam ediyor…

5. Ulaşım olanakları hakkında bilgi alabilir miyim?

İstanbul’un en merkezi yerinde tarihi şehir ve yerleşim alanları ile iç içe olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, erişilebilirlik anlamında önemli bir yere sahiptir. Toplu taşıma; metrobüs, tramvay ve metroya yürüme mesafesinde olan kampüslerimizle öğrencilerimiz bilim, tarih, sanat, kültür ve eğlence alanlarına kısa sürede ulaşım sağlayabilmektedirler.

Anadolu yakasından da Üniversitemiz ana kampüsüne yine toplu taşıma araçları olan metrobüs, marmaray, deniz ulaşım araçları ve metro hattı üzerinden veya TEM, E5 otoyollarından hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.

6. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde kaç öğrenci öğrenimini sürdürüyor?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2016-2017 Eğitim yılında 10 Fakülte ( 27 Lisans), 2 Yüksekokul (25 Ön lisans), 3 Enstitü ( 15 Yüksek Lisans, 2 Doktora) programı olmak üzere 69 programda 9279 öğrenciye eğitim ve öğretim vermektedir.

7. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burs Olanakları Nelerdir?

Fakültelerimizde yer alan bölüm ve programlarımızda uygulanan burs imkânları, üniversiteye hazırlık sürecindeki öğrencilerin, üniversitemizi tercih etmesinde önemli bir etkendir. 

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti ve Rektörlüğümüzün onayı ile üniversitemiz burs olanakları;

* Üniversite İçi Başarı Bursu; Eğitiminde not ortalamasına göre başarı gösteren öğrencilerimize;

3.50 - 3.59 Not ortalamasına sahip öğrencilerimize %25 oranında burs verilmektedir.

3.60 - 3.79 Not ortalamasına sahip öğrencilerimize %50 oranında burs verilmektedir.

3.80 - 4.00 Not ortalamasına sahip öğrencilerimize %90 oranında burs verilmektedir.

* Engelli Öğrenci Bursu: Engel Oranı Kadar Burs almaktadır.

* Şehit-Gazi Çocuklarına Bölüm Kontenjanının %5’i Oranında %50 Burs verilmektedir

* Lise ve Dengi Okul Birincilerinin İlk 3 Tercihlerine yazmaları durumunda %25 Burs

* Milli Sporculara %50 Burs

* Teşvik İndirimleri

Üniversite burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece eğitim öğretim ücretini kapsar. Karşılıksız olan bu burs disiplin cezası alınmaması koşuluyla ilgili programın normal eğitim süresi boyunca devam eder.

8. Üniversite içi kazanılan başarı bursunun geçerlilik süresi nedir?

Üniversite başarı bursu 1 yıl geçerlidir. Her yıl not ortalamasına göre burs oranı belirlenir.

9. Bir dersten başarısız olunursa burs kesilir mi?

% 100, %75, %50 ve %25 ÖSYM bursu ile bölüm ve programlara yerleşen öğrencilere sağlanan burslar; lisans programlarında zorunlu hazırlık hariç 4 yıl ve ön lisans programlarında zorunlu hazırlık hariç 2 yıl süre ile geçerli olup bu süre içinde disiplin cezası dışında hiçbir şekilde burslar kesilmemektedir.

10. Burs olanakları nelerdir?

Burslu programa yerleşen öğrencilere sağlanan burs sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım vb. giderler burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksızdır. Sınavda dereceye giren öğrencilere, tercih edip üniversitemize yerleşmeleri ve kesin kayıt yaptırmaları halinde, üniversite özel bursları, başarı bursları, spor bursları vb. burslar sağlanmaktadır. Merkezi yerleştirme ile tam, %75, %50 ve %25 burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar lisans programları için; zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 4 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı dahil 5 yıl, ön lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 2 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı dahil 3 yıldır.