YALOVA ÜNİVERSİTESİ GENEL NOT ORTALAMASIYLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

GENEL NOT ORTALAMASIYLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

 • Yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrenci sadece bir birimin bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 • Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına geçiş yapabilmek için Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak (100 üzerinden en az 60 puan almak) ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenmiş muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.  

 GENEL NOT ORTALAMASIYLA YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU BELGELERİ 

 • Yalova Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Formu (form için tıklayınız)
 • Öğrenci Belgesi (yeni tarihli)
 • Transkript (yeni tarihli)
 • Disiplin cezası almadığına dair belge
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ders İçeriği ( kaşeli, mühürlü ve ıslak imzalı olmalı)
 Not:Sadece 2. ve 3. sınıflara Genel Not Ortalamasıyla  Yatay Geçiş başvurusu alınmaktadır.Yurt dışı yatay geçiş alım kontenjanı bulunmamaktadır.

2.Sınıf için Yatay Geçiş Kontenjanı: 4

3.sınıf için Yatay Geçiş Kontenjanı :4

Başvurulur şahsen elden yapılacaktır.Kişi olmadığı takdirde noter tasdikli vekaletname verilen kişide başvuruda bulunabilir.

Posta veya fax yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.yalova.edu.tr